Hej,
 velkommen til min portfolio og tak for din opmærksomhed. 

Jeg hedder Gry og læser multimediedesign, 4. semester på Aarhus’ Erhvervsakademi.

 

 

 

Som multimediedesign-studerende har jeg blandt andet lært og stiftet bekendtskab med

Design
g

Adobe-pakken

Mockups

Gestalt love

Komposition

Logo-design

Moodboards

Design Manual

Idé genering/briefing

Reklamer

Tv-spots

Interaktion
g

HTML 5

CSS

PHP

jQuery

Responsive Web

WordPress

Kommunikation
g

SWOT/TOWS

Kommunikationsplanlægning

AIDA

Brugertests

Scrum

Personas

Sociale Medier

SEO

Content Marketing

Immersive Experience

Gamification

Semiotik

Brands og forbrugere

Kreative Markedsføringsmetoder

Lyder jeg som den I står og mangler?

Så kontakt mig her!